fbpx

U FRYZJERA

9,99

Take your Polish language skills to the next level with this comprehensive mini e-book designed for B1/B2 level students who are eager to expand their vocabulary in a hair salon context. Whether you’re visiting a salon in Poland or simply want to improve your communication skills in this specific domain, this resource is perfect for you.

Inside this e-book, you will find four authentic dialogue scenarios that reflect real-life situations encountered at a hair salon. These dialogues provide valuable context and give you a glimpse into the everyday interactions that take place between hairdressers and clients. By engaging with these dialogues, you will become more familiar with the language and expressions commonly used in hair salon settings.

The e-book also features an extensive range of vocabulary related to hairstyles, hairstyle accessories, cutting, washing hair, and more. From terms describing different hair lengths and styles to expressions used during hair treatments, you will have access to a comprehensive collection of relevant vocabulary. Enhance your ability to effectively communicate your desires and preferences to your hairdresser with confidence. To assess your understanding and reinforce your learning, the e-book includes interactive exercises that allow you to apply your newly acquired vocabulary.

Test your comprehension and ensure that you can utilize the vocabulary in practical scenarios. Additionally, a quiz at the end of the e-book will allow you to assess your overall knowledge and retention. For further practice and revision, a Quizlet set is provided, featuring all the words and useful phrases used in the mini e-book. With English and Ukrainian translations available, this interactive flashcard set will aid you in expanding your vocabulary and reinforcing your understanding.

Category:

Підвищуйте рівень своєї володіння польською мовою за допомогою цього докладного міні-посібника, розробленого для студентів рівня B1/B2, які бажають розширити свій словниковий запас в контексті перукарського салону. Незалежно від того, чи ви відвідуєте салон у Польщі, чи просто хочете покращити навички спілкування у цій конкретній галузі, цей ресурс ідеально підійде для вас. Усередині цього посібника ви знайдете чотири аутентичних діалогових сценарії, які відображають реальні ситуації, що виникають у перукарному салоні. Ці діалоги надають цінний контекст і дають вам уявлення про щоденні взаємодії між перукарями та клієнтами. За допомогою цих діалогів ви ознайомитеся з мовою та виразами, що часто використовуються в перукарських салонах. У посібнику також представлено широкий спектр лексики, пов'язаної з зачісками, аксесуарами для зачіски, стрижкою, миттям волосся та багато іншим. Від термінів, що описують різні довжини та стилі волосся, до виразів, які використовуються під час процедур з волосся, ви матимете доступ до всеспрямованої колекції відповідної лексики. Покращуйте свою здатність ефективно спілкуватися з перукарем, передаючи свої бажання та уподобання з впевненістю. Для оцінки розуміння та закріплення навчального матеріалу в посібнику передбачені інтерактивні вправи, які дозволять вам застосувати свій новий словниковий запас. Перевірте своє розуміння та переконайтеся, що ви можете використовувати лексику у практичних ситуаціях.

Крім того, в кінці посібника є тест, який дозволить вам оцінити загальний рівень знань та запам'ятовування. Для додаткової практики та повторення надається набір карток Quizlet, на яких представлені всі слова та корисні фрази, використані в міні-посібнику, з англійськими та українськими перекладами. Цей інтерактивний набір флеш-карток допоможе вам розширити свій словниковий запас та закріпити отримані знання. Розблокуйте мову перукарського салону у польській мові та набудьте впевненості у вираженні своїх бажань під час наступного візиту. За допомогою аутентичних діалогів, широкого словникового запасу, інтерактивних вправ та набору Quizlet, цей міні-посібник є ідеальним ресурсом для студентів рівня B1/B2, які бажають розширити свої лінгвістичні навички в галузі перукарства.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.