fbpx

W TAKSÓWCE

9,99

Expand your Polish language skills and enhance your vocabulary specific to taxi travel with this practical mini e-book. Designed for A2/B1 level students who wish to improve their communication while taking a taxi, this resource is ideal for those seeking to navigate transportation situations with ease. Inside this e-book, you will discover ten short dialogues that mirror real-life taxi scenarios. These dialogues provide authentic context and allow you to familiarize yourself with the language and expressions commonly used during taxi journeys. By engaging with these dialogues, you will gain confidence in communicating effectively with taxi drivers.

The e-book features an extensive range of vocabulary related to asking for prices, discussing additional charges (such as for a baby seat), and instructing taxi drivers. From verbs used to request specific actions (such as “please stop here” or “turn the air conditioning up”) to essential phrases for navigating the taxi experience, you will have access to a comprehensive collection of relevant vocabulary. Enhance your ability to communicate your needs and preferences to taxi drivers confidently. To assess your understanding and reinforce your learning, the e-book includes four vocabulary exercises. These exercises allow you to practice and apply the newly acquired vocabulary in different contexts.

Additionally, a quiz at the end of the e-book will enable you to assess your overall knowledge and retention. For further practice and revision, a Quizlet flashcard set is provided, featuring all the words and useful phrases used in the mini e-book. With English and Ukrainian translations available, this interactive set of flashcards will aid you in expanding your vocabulary and reinforcing your understanding. Unlock the language of taxi travel in Polish and navigate your way smoothly through transportation situations. With real-life dialogues, a comprehensive vocabulary section, vocabulary exercises, and a Quizlet flashcard set, this mini e-book is an invaluable resource for A2/B1 level students looking to expand their linguistic skills in the realm of taxi travel.

Category:

Розширюйте свої вміння польською мовою та покращуйте свій словниковий запас, специфічний для поїздок на таксі, за допомогою цього практичного міні-посібника. Створений для студентів рівнів A2/B1, які бажають покращити комунікативні навички під час поїздок на таксі, цей ресурс ідеально підійде для тих, хто прагне легко орієнтуватися в ситуаціях, пов'язаних з транспортом. Усередині цього посібника ви знайдете десять коротких діалогів, які відображають реальні ситуації з поїздок на таксі. Ці діалоги надають аутентичний контекст та допоможуть вам ознайомитися з мовою та виразами, що часто використовуються під час поїздок на таксі. За допомогою цих діалогів ви зможете набути впевненості в ефективному спілкуванні з водіями таксі. У посібнику представлено широкий спектр лексики, пов'язаної з питаннями про ціни, обговоренням додаткових витрат (наприклад, за дитяче крісло) та інструктуванням водіїв таксі. Від дієслів, які використовуються для запиту конкретних дій (наприклад, "будь ласка, зупиніться тут" або "підвищте оберти кондиціонера"), до важливих фраз для навігації під час поїздки на таксі, ви матимете доступ до всебічної колекції відповідної лексики. Покращуйте свою здатність передавати свої потреби та побажання водіям таксі з впевненістю. Для оцінки розуміння та закріплення навчального матеріалу посібник включає чотири вправи для закріплення словарного запасу. Ці вправи дозволяють вам вправлятися та застосовувати недавно засвоєний словниковий запас у різних контекстах. Крім того, в кінці посібника є тест, який дозволяє оцінити ваші загальні знання та засвоєння.

Для додаткової практики та повторення надається набір флеш-карток Quizlet, на яких представлені всі слова та корисні фрази, використані в міні-посібнику, з англійськими та українськими перекладами. Цей інтерактивний набір флеш-карток допоможе вам розширити свій словниковий запас та закріпити отримані знання. Розкрийте мову поїздок на таксі польською та впевнено орієнтуйтесь у транспортних ситуаціях. За допомогою реальних діалогів, всебічного словникового запасу, вправ для закріплення слів та набору флеш-карток Quizlet, цей міні-посібник є незамінним ресурсом для студентів рівнів A2/B1, які бажають розширити свої лінгвістичні навички в галузі поїздок на таксі

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.